Op Maandag 27 november jl. heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden: dank aan de ouders die hierbij aanwezig waren en constructief hebben bijgedragen aan de vergadering! We hebben het o.a. gehad over Koningsdag, de toegenomen (kamp)kosten en de wens om ook dit jaar weer een interessante thema-avond voor de ouders te organiseren. Als u hier goede ideeën voor heeft: laat het vooral weten! Voor verdere details verwijzen wij u graag naar de notulen van de vergadering.

De ouderbijdrage blijft (ongewijzigd) 60 euro en deze bijdrage wordt automatisch afgeschreven. Daarnaast is er een mogelijkheid om een extra vrijwillige donatie te doen. Hiermee hopen we iets meer lucht te krijgen in de begroting. Het geld van de Stam wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de leerlingen, die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Denk aan verbeteringen van de speelmogelijkheden op het schoolplein, verschillende feesten zoals sinterklaas, kerst, pasen, zomerfeest etc.

Ideeën, suggesties en feedback zijn van harte welkom!
bestuurstam@gmail.com