Op dinsdag 4 februari van 19.30 tot 20.30 uur vergadert de Oudervereniging weer op school. Er staan actuele en belangrijke onderwerpen op de agenda. Ook Judith Timmerman, de nieuwe directeur van de school, zal aanwezig zijn. Zet de datum dus in jullie agenda en komt allen!

Ter versterking en vervanging van het bestuur van de Oudervereniging zijn wij ook nog op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden. Heb je interesse laat het ons even weten?

Wat bespreken we?

  • Waaraan is de ouderbijdrage van vorig jaar uitgegeven?
  • Beslis mee over de besteding van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020!
  • Dit jaar hebben we ruim 5.000 Euro extra te besteden aan onderwijsdoelstellingen en/of extra leermiddelen (denk aan bezoek Rijksmuseum in Amsterdam, Lego leerlijnen, speeltoestellen op het schoolplein, etc.).
  • Hierover kun je meebeslissen!!!

De vergaderstukken tref je een week van te voren aan op de website van de Stam.

Heb je nu een goed idee voor de besteding aan extra leermiddelen?

Tijdens de ALV presenteren we een overzicht van mogelijke bestedingen, waar we vervolgens over gaan stemmen. Vanuit de schooldirectie worden de wensen vanuit school toegelicht. Daarnaast kunnen jullie als ouders jullie eigen ideeën toelichten. Als je een goed idee hebt, horen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk! Mail je idee met een korte onderbouwing en schatting van de kosten uiterlijk voor vrijdag 31 januari naar bestuur@stam-aloysius.nl.