Visie

Dit is in onze visie gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen op school, omdat deze gebaat zijn bij een goede afstemming tussen de thuissituatie en het onderwijs op school.

De Stam is een vereniging

De Stam is een vereniging: het heeft een bestuur, statuten, een jaarrekening en jaarlijks een verplichte ledenvergadering. En ze heeft leden: dit zijn de ouders/ verzorgers van kinderen op de Aloysiusschool. De ouders betalen de ouderbijdrage aan de oudervereniging. Van deze ouderbijdrage worden bijzondere activiteiten op school betaald zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, en schoolreizen.

Waarom een oudervereniging?

  • Het afstemmen van de ouderactiviteiten op school.

  • Officieel aanspreekpunt zijn van de ouders in het overleg met de school. De Stam is de achterban ‘ouders’ voor de medezeggenschapsraad

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, personeel en schoolbestuur

  • Het beheren van en verantwoording afleggen over de besteding van de ouderbijdrage

  • De Stam bevordert een goede relatie tussen de ouders en de school. Dit is in onze visie gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen op school, omdat deze gebaat zijn bij een goede afstemming tussen de thuissituatie en het onderwijs op school.

Dagelijks Bestuur

Erik ten Hove
Erik ten HovePenningmeester
Ik ben getrouwd met Jantien en vader van Rinske en Jurre. Ik wil graag deel uitmaken van de STAM, omdat ik betrokken wil zijn bij wat er speelt op school. Bovendien wil ik helpen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en de activiteiten op school te ondersteunen. Ik ben actuaris en doe financiële analyses en verantwoording voor pensioenfondsen en verzekeraars.
Marja Schneiders
Marja SchneidersVoorzitter
Met veel plezier ben ik eind 2016 gestart als voorzitter van oudervereniging De Stam. Ik ben moeder van Floortje en Bas en werk als zelfstandig organisatiecoach en trainer. Voor mij is het voorzitterschap een mooie manier om betrokken te zijn bij de school. Kinderen zijn de toekomst en het onderwijs speelt een hele belangrijke rol in hun ontwikkeling. Samen met mede-bestuursleden Erik en Mark, alle leden van de commissies en betrokken ouders, kunnen wij verschil maken en bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor onze kinderen.
Mark Murris
Mark MurrisSecretaris
Ik ben getrouwd met Marcelle en samen zijn wij de trotse ouders van Casper en Mathias. Juist in tijden van bezuinigingen op het primair onderwijs vind ik ouderbetrokkenheid extra belangrijk en kan dit een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn en het (leer)plezier van de kinderen op school. Ik ben jurist en werk als advocaat en curator bij een groot advocatenkantoor in Utrecht.

Hoe wordt De Stam bestuurd

Op school zijn verschillende commissies ingesteld waarin ouders deelnemen. In het Degelijks Bestuur van De Stam zitten ouders, die de dagelijkse gang van zaken regelt voor De Stam. Wat doet het Dagelijks Bestuur bijvoorbeeld:

  • Het overleg met de schooldirecteur en contact met de medezeggenschapsraad

  • De financiën: het opstellen van de begroting, het innen van de ouderbijdrage en het maken van de jaarrekening

  • Het meedenken bij problemen in commissies en bij het vervullen van vacatures

  • Het ondersteunen van intiatieven van ouders die bijdragen aan een goed schoolklimaat.