De Stam is een vereniging

De Stam is een vereniging: het heeft een bestuur, statuten, een jaarrekening en jaarlijks een verplichte ledenvergadering. En ze heeft leden: dit zijn de ouders/ verzorgers van kinderen op de Aloysiusschool. De ouders betalen de ouderbijdrage aan de oudervereniging. Van deze ouderbijdrage worden bijzondere activiteiten op school betaald zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, en schoolreizen.

Waarom een oudervereniging?

  • Het afstemmen van de ouderactiviteiten op school.

  • Officieel aanspreekpunt zijn van de ouders in het overleg met de school. De Stam is de achterban ‘ouders’ voor de medezeggenschapsraad

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, personeel en schoolbestuur

  • Het beheren van en verantwoording afleggen over de besteding van de ouderbijdrage

  • De Stam bevordert een goede relatie tussen de ouders en de school. Dit is in onze visie gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen op school, omdat deze gebaat zijn bij een goede afstemming tussen de thuissituatie en het onderwijs op school.

Dagelijks Bestuur

Jelger Spijkerboer
Jelger Spijkerboer Voorzitter
Ik ben de vader van Stijn en Nora. Het bestuur van de STAM leek mij een mooie manier om een bijdrage aan de school te leveren.
Met twee ouders uit het onderwijs ging het bij mij thuis aan de keukentafel vaak al over onderwijs en leren. Met leren en onderwijs ben ik ook in mijn werk veel bezig. Voor mij is het daarom logisch om ook op de Aloysius een rol te spelen. Ik werk als organisatieadviseur, docent en onderzoeker, en schrijf daar ook over. Als adviseur ben ik vaak bezig met hoe teams en organisaties beter kunnen functioneren. Ik zou het leuk vinden om te kijken waar de relatie tussen ouders en school nog beter kan worden en hoe we elkaar goed kunnen benutten.

Judith Datema
Judith Datema Secretaris
Ik ben de moeder van Max en Jop. Max is in groep 3 ingestroomd op school en ik was op zoek naar iets meer binding/bekendheid met de school en wilde uiteraard ook graag mijn steentje bijdragen. Met een drukke baan is het voor mij vaak lastig om last minute bij activiteiten aan te sluiten maar de rol van Secretaris van de STAM is voor mij een mooie manier om betrokken te zijn, mee te praten over zaken die mijn kids aangaan en een bijdrage te leveren als ouder van 2 kids op deze mooie school.
Jessica van der Mispel - Piët
Jessica van der Mispel - PiëtPenningmeester
Ik ben Jessica van der Mispel, moeder van Elin uit groep 3 en Rosa uit groep 1. Samen met Jelger en Judith maak ik deel uit van het STAM bestuur en ben ik de penningmeester.

Hoe wordt De Stam bestuurd

Op school zijn verschillende commissies ingesteld waarin ouders deelnemen. De commissies doen het meeste werk- die organiseren de activiteiten. Het bestuur is er voor de jaarlijkse ALV en voor het beheer van het geld.

Het bestuur is er verder voor:

  • Overleg met de directeur. Onder meer over het reilen en zeilen van de school, en de STAM, en de relatie tussen ouders en school.
  • Begroting, innen ouderbijdrages, jaarrekening
  • Meehelpen bij commissies waar nodig- bijvoorbeeld bij het invullen van vacatures
  • Het stimuleren en ondersteunen van ouderinitiatieven die bijdragen een een goede en leuke school