De Stam is een vereniging

De Stam is een vereniging: het heeft een bestuur, statuten, een jaarrekening en jaarlijks een verplichte ledenvergadering. En ze heeft leden: dit zijn de ouders/ verzorgers van kinderen op de Aloysiusschool. De ouders betalen de ouderbijdrage aan de oudervereniging. Van deze ouderbijdrage worden bijzondere activiteiten op school betaald zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, en schoolreizen.

Waarom een oudervereniging?

  • Het afstemmen van de ouderactiviteiten op school.

  • Officieel aanspreekpunt zijn van de ouders in het overleg met de school. De Stam is de achterban ‘ouders’ voor de medezeggenschapsraad

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, personeel en schoolbestuur

  • Het beheren van en verantwoording afleggen over de besteding van de ouderbijdrage

  • De Stam bevordert een goede relatie tussen de ouders en de school. Dit is in onze visie gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen op school, omdat deze gebaat zijn bij een goede afstemming tussen de thuissituatie en het onderwijs op school.

Dagelijks Bestuur

Joop van Diepen
Joop van Diepen Secretaris
Ik ben een geboren en getogen Amersfoorter. Heb even in het basisonderwijs gewerkt en werk nu al 10 jaar als Onderwijskundig Consultant voor bedrijven, semi-overheden en onderwijsinstellingen. Ik heb altijd wel een klusprojectje in huis, vind oldtimer brommers tof, drink graag een biertje en ga wel eens boulderen.

Ik hoop als betrokken ouder een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op de Aloysiusschool. Als onderwijskundige denk ik een goede sparringpartner en vertegenwoordiger te zijn. Goed onderwijs voor alle kinderen op de Aloysiusschool. Dat is het gezamenlijke uitgangspunt voor de samenwerking tussen school en de ouders. Door te denken in mogelijkheden, vanuit het belang van het kind en met enige creativiteit en humor moet dat goed komen. Let’s make the Aloysius great again!

Jelger Spijkerboer
Jelger Spijkerboer Voorzitter
Ik ben de vader van Stijn en Nora. Het bestuur van de STAM leek mij een mooie manier om een bijdrage aan de school te leveren.
Met twee ouders uit het onderwijs ging het bij mij thuis aan de keukentafel vaak al over onderwijs en leren. Met leren en onderwijs ben ik ook in mijn werk veel bezig. Voor mij is het daarom logisch om ook op de Aloysius een rol te spelen.

Ik werk als organisatieadviseur en docent, en schrijf daar ook over over. Bijvoorbeeld het boek ‘veranderkompas, praktijkgids voor veranderaars’. Als adviseur ben ik vaak bezig met hoe teams en organisaties beter kunnen functioneren. Ik zou het leuk vinden om te kijken waar de relatie tussen ouders en school nog beter kan worden en we kunnen kijken hoe we elkaar goed kunnen benutten.

Jessica van der Mispel - Piët
Jessica van der Mispel - PiëtPenningmeester
Ik ben Jessica van der Mispe, moeder van Elin uit groep 3 en Rosa uit groep 1. Samen met Jelger en Joop maak ik deel uit van het STAM bestuur en ben ik de penningmeester.

Hoe wordt De Stam bestuurd

Op school zijn verschillende commissies ingesteld waarin ouders deelnemen. De commissies doen het meeste werk- die organiseren de activiteiten. Het bestuur is er voor de jaarlijkse ALV en voor het beheer van het geld.

Het bestuur is er verder voor:

  • Overleg met de directeur. Onder meer over het reilen en zeilen van de school, en de STAM, en de relatie tussen ouders en school.
  • Begroting, innen ouderbijdrages, jaarrekening
  • Meehelpen bij commissies waar nodig- bijvoorbeeld bij het invullen van vacatures
  • Het stimuleren en ondersteunen van ouderinitiatieven die bijdragen een een goede en leuke school