Het bestuur van STAM doet meer dingen op de achtergrond. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Aan het begin van het schooljaar worden de ouderbijdragen geincassseerd.  Ook wordt regelmatig overleg gevoerd met de schooldirecteur.

Programma

Di 4 februari 2020

19.30 uur – 20.30 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen juni 2019
 • Financiële stand van zaken
 • Keuze vrije besteding 5.000 euro
 • Gezocht: penningmeester STAM
 • Nieuws uit de commissies en school

Do 8 november 2018

19.30 uur – 21.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen 7 juni 2018
 • Financiële stand van zaken
 • Stemming deel ouderbijdrage
 • Gezocht: nieuwe voorzitter STAM

Do 7 juni 2018

19.30 uur – 21.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen 9 november 2017
 • Financiële stand van zaken
 • Thema ‘Gezondheid op school’

Do 9 november 2017

19.30 uur – 21.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen 30 mei 2017
 • Jaarrekening 2016/2017
 • Begroting 2017/2018
 • Besteding ouderbijdrage 2017/2018
 • Gezocht: nieuwe kascommissie

Di 30 mei 2017

19.30 uur – 21.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Installatie nieuwe voorzitter STAM
 • Notulen 27 oktober 2016
 • Financiële stand van zaken
 • Thema: Sociale Media en gedrag van kinderen door Linda Blokpoel van Welzin
 • Nieuws uit de commissies en het bestuur

Do 27 oktober 2016

20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen ALV 19 mei 2016
 • Speerpunten
 • Financieel
  • verantwoording 2015-2016
  • begroting 2016-2017
  • toedeling post leermiddelen
 • Nieuws uit de commissies

Do 19 mei 2016

20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen ALV 29 oktober 2015
 • Financieel
  • stand van zaken realisatie 2015-2016
  • hoogte ouderbijdrage 2016-2017
 • Nieuws uit de commissies

Do 29 oktober

20.00 uur

Algemene Ledenvergadering
 • Notulen ALV 8 juni 2015
 • Samenstelling bestuur
 • Terugkijken en vooruitkijken
 • Financieel
  • verantwoording 2014-2015
  • begroting 2015-2016
  • toebedeling nieuwe post leermiddelen
Ma 8 juni 2015
21.00 uur
Algemene Ledenvergadering
– Afronding Financieel jaarverslag 2013-2014
– Stand van zaken 2014-2015 financieel
– Hoogte ouderbijdrage
– Nieuwe website STAM
Ma 8 juni 2015
20.00 uur
Bijeenkomst commissies
– Delen ervaringen organisatie
N.v.t.
Ma 24 november 2014
Algemene LedenVergadering
– Voorstellen kascommissie
– Algemeen financiële stand van zaken en vooruitblik
– Financieel jaarverslag 2012-2013
– Financieel jaarverslag 2013-2014
– Begroting 2014-2015
– Commissies en MR
Do 14 april 2014
Algemene Ledenvergadering
– Introductie en installatie nieuw DB STAM
– Financiën STAM
– Toelichting wat speelt in MR
– Toelichting pleincommissie.
N.v.t.

Agendapunten aanmelden

Heb je iets voor school georganiseerd? Geef het ons door!