ALV 4 februari 2020
19u30 - 20u30

Op dinsdag 4 februari 2020 is de ALV van De STAM. Zet ‘m in jouw agenda. We bespreken deze avond vooral de vrije besteding van 5.000 euro en maken o.a. ook kennis met Judith. Kom je ook? We hopen velen van jullie te zien!

De volledige agenda is een week van te voren in te zien via Agenda

Wat is een ALV?

De algemene ledenvergadering of ALV is de plenaire vergadering van een vereniging. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Voor De STAM zijn dit dus de ouders.

Wil je invloed?

Als je wilt meepraten over wat de oudervereniging doet, hoe zij het doet en waar de ouderbijdrage aan besteed moet worden is het belangrijk dat je naar de ALV komt. De aanwezigen vertegenwoordigen immers het hun stem de ouders en zijn de personen die met hun stem de ouders vertegenwoordigen.