Eerstvolgende ALV

Onlangs is de ALV 2023 geweest. In het najaar van 2024 zal de volgende ALV plaatsvinden. Heb je vragen of een goed idee, mail dat dan naar bestuurstam@gmail.com en kom het tijdens de ALV toelichten. Met elkaar komen we immers tot de beste ideeën!

Wat is een ALV?

De algemene ledenvergadering of ALV is de vergadering van een vereniging. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Voor De STAM zijn dit dus de ouders.

Wil je invloed?

Als je wilt meepraten over wat de oudervereniging doet, hoe zij het doet en waar de ouderbijdrage aan besteed moet worden is het belangrijk dat je naar de ALV komt. De aanwezigen vertegenwoordigen immers het hun stem de ouders en zijn de personen die met hun stem de ouders vertegenwoordigen.