Waarom commissies?

De tijd op school zou niet zo leuk zijn als er niet zo veel leuke dingen georganiseerd werden door de ouders. De commissies hebben een speciaal aandachtsgebied en zorgen ervoor dat op dit thema de dingen geregeld en georganiseerd worden. De commissieleden zijn de noeste werkers die de leuke tijd voor de kinderen mede mogelijk maken.

Welke commissie doet wat?

De activiteitencommissie zorgt voor de organisatie van alle leuke activiteiten op school zoals Sinterklaas, schoolreisje etcetera. Op de pagina van de Activiteitencommmissie staat dit uitgebreid beschreven.

De schoolbiebcommissie zorgt ervoor dat er leuke boeken op school zijn, zodat de kinderen extra leesplezier krijgen.

De kascommissie controleert de uitgaven, oftewel de jaarrekening aan het eind van het jaar en adviseert de Algemene Ledenvergadering en het bestuur hierover.

De MedenzeggenschapsRaad adviseert over het schoolbeleid, maar is geen commissie van de STAM. Wel nemen ouders deel aan de MR. Op de pagina van de Activiteitencommmissie en de school staat dit uitgebreid beschreven.

Activiteitencommissie

Aloysiusschool

Wij brengen plezier!

Klik hier voor meer info!

Schoolbibliotheekcommissie

Aloysiusschool

Wij houden van lezen!

Klik hier voor meer info!

Medezeggenschapsraad

Aloysiusschool

Invloed op beleidszaken!

Klik hier voor meer info!

Kascommissie

Aloysiusschool

Voor een solide toekomst!

Klik hier voor meer info!