De laatste schoolactiviteit van het schooljaar is het eindfeest. Op de een na laatste vrijdagmiddag van het schooljaar gaan we met z’n allen feest vieren! Het jaarlijkse eindfeest wordt weer georganiseerd door leerkrachten en de ActiviteitenCommissie. We kunnen hierbij weer veel hulp gebruiken. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Mail ac.aloysius@gmail.com zodat wij je binnenkort een mail kunnen sturen met een concrete hulpvraag. Bent u al bekend als hulptroep bij ons, dan hoef je geen mail te sturen. Denk bij hulp aan handen die nodig zijn bij de opbouw, het draaien van een bardienst of hulp bij de afbouw.

Programma

Over het programma wordt u geïnformeerd via de aloweetjes. We kijken er naar uit om met z’n allen het schooljaar feestelijk af te sluiten met een borrel op het plein.

Help mee!

Zo’n grootse afsluiting heeft extra handen nodig. De Acticiteitencommissie heeft hulp nodig bij het doen van de boodschappen doen, het begeleiden van activiteiten begeleiden, het bemensen van de bar, het bakken van de hamburgers, noem maar op!
Ik wil meehelpen met het eindfeest