De voorzitter is:
• Een enthousiaste vader of moeder met gevoel van betrokkenheid bij het reilen en zeilen op de Aloysiusschool. Deze ouder wil actief meehelpen en sturing geven aan de manier waarop ouders en school samenwerken. Het is aan de voorzitter zelf om hier in samenwerking met het bestuur zijn/haar eigen invulling aan te geven. Bijvoorbeeld, afgelopen jaar zijn er natuur en techniek workshops door ouders georganiseerd.
• De voorzitter ondersteunt samen met de overige dagelijks bestuursleden (DB) de activiteitencommissie (o.a. schoolreisje), bibliotheekcommissie (de nieuwe bieb!) en contactouders waar nodig, maar doet ook de afstemming met de directie van school.
• De voorzitter vormt samen met de penningmeester en de secretaris het DB van de Oudervereniging STAM.
• In de praktijk wordt er ongeveer 1 keer per 3 maanden vergaderd, deze vergaderingen vinden ’s avonds plaats.

Mocht je interesse hebben in deze functie, dan kun je een e-mail sturen naar:
bestuur@stam-aloysius.nl; of contact zoeken met de secretaris (Mark) of penningmeester (Erik).

We hopen binnenkort bij de ALV in mei 2019 een nieuwe voorzitter te mogen begroeten.
Mark Murris, vader Casper (groep 5) en Mathias (groep 3)
Erik ten Hove, vader Jurre (groep 7)