Verslag ALV Oudervereniging de Stam

28-10-2021

 1. Mededelingen bestuur
  1. Ter info; Het bestuur van De STAM beheert de ouderbijdrage en zorgt in samenspraak met de leden dat het geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven. We organiseren 2 keer per jaar een ALV om hierover af te stemmen. Schiet ons tussendoor gerust aan op het schoolplein of via de mail.
  2. De website is bijgewerkt. Geef het aub door als je iets op de website ziet wat je graag anders wil.
 1. Stemming secretarisfunctie
  1. Unaniem en met onverwachts groot enthousiasme wordt Joop aangesteld voor de functie van secretaris. Hij zal de komende 2 jaar deze functie vervullen.
 1. Commissies
  1. Activiteitencommissie (AC): We zijn nu op volle sterkte. Meestal vormen we per activiteit een groepje, soms aangevuld met ouders buiten de AC. Dat gaat goed. We organiseren sinterklaas, kerst, carnaval, avondvierdaagse en het eindfeest. Met de begroting komen we meestal goed uit, hoewel het afgelopen jaar natuurlijk een gek jaar was en we daardoor minder hebben uitgegeven.
  2. Bibliotheekcommissie: De schoolbibliotheek is elke dag van 8.30 tot 9.00u open en wordt dan bemenst door 2 a 3 ouders. We hebben nu elke dag voldoende bemensing. Meester Jeroen is leescoördinator van de school. De school bedenkt meestal wat ze willen en de bibliotheekcommissie probeert dit te realiseren. We hebben afgelopen jaar nog eens kritisch gekeken naar wat de samenwerking met bibliotheek Eemland oplevert. Dat is erg positief. Ook hebben we gratis nieuwe kasten gekregen, dus qua budget komen we goed uit.
  3. Overig: Vanuit de andere commissies zoals de sportcommissie en schoolpleincommissie is er geen nieuws.
 1. Begroting, enkele highlights:
  1. Helaas zijn er een aantal activiteiten niet doorgegaan afgelopen jaar. Hierdoor hebben we bijna 9 duizend euro eigen vermogen waar dat 4 a 5 duizend zou moeten zijn. We hebben dit jaar dus 4500 euro over voor een eenmalige uitgave waar we in de vergadering over stemmen. Er zijn geen voorstellen vanuit ouders gekomen. Vanuit school zijn er de volgende voorstellen:
   1. 150 euro voor 8 kinder pieten pakken voor de sinterklaas musical.
   2. 400 euro extra budget om het cultureel uitje naar het concertgebouw kostendekkend te krijgen.
   3. School T-shirts voor sport voor groep 3, want zij gaan ook meedoen met sporttoernooien. En een aantal vesten met logo voor ouders die meehelpen tijdens sportactiviteiten. Totaal ongeveer 1400 euro.
   4. Een bijdrage aan een feestdag aan het begin van volgend schooljaar voor de hele school, zoals een circusdag. Dit is een reservering van 1500 euro voor op de begroting van volgend jaar.
  2. Het grootste deel van ons geld gaat naar de activiteitencommissie, voor bijvoorbeeld het schoolreisje.
  3. De bijdrage voor het bibliotheek abonnement zal komende jaren hoger worden omdat het afhankelijk is van het aantal leerlingen.
  4. De schoolpleincommissie spaart jaarlijks geld, zodat ze elke paar jaar een structurele verbetering/vervanging kunnen doen van iets op het schoolplein. Vorig jaar zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst, komend jaar zal het boomstammenpad vervangen worden.
  5. De school heeft een verzoek gedaan voor vervanging van buitenspeelgoed. Met de nieuwe leerlingenraad wil de school samen bepalen wat voor buitenspeelgoed er dan aangekocht moet worden.
  6. Er is een bedrag beschikbaar voor leerlingen die moeite hebben om de bijdrage van onder andere kamp groep 8 te betalen.
  7. Er is een bedrag beschikbaar voor de entreegelden van de sporttoernooien.
  8. Ook is er geld beschikbaar voor een cultureel uitje (dit jaar het concertgebouw) en 100 euro voor elke klas om iets leuks mee te doen.
  9. De begroting, inclusief de binnengekomen voorstellen √° 3500 euro zoals hierboven beschreven bij 4.1, wordt unaniem goedgekeurd.
 1. Rondvraag: Vragen? Geen vragen. Op naar de borrel!