Notulen STAM ALV 23-11-2020

 

Vanaf heden gebruikt de STAM een nieuw mailadres: bestuurstam@gmail.com.

Er werd begonnen met het doornemen en stemmen voor de begroting. Naast de verdeling van het geld over de structurele posten, zoals de activiteitencommissie en de bibliotheek, werd er gestemd over de verdeling van het nog vrij te besteden geld. De volledige begroting zal binnenkort ook op de website worden geplaatst.

Unaniem werd besloten de klassen ieder €100,- budget te geven voor een bestemming naar keuze. Het overige geld werd gelabeld voor een nieuwe rode loper met afzetpalen.

Met betrekking tot de vacature van verkeersouder heeft een nieuwe ouder zich aangemeld. De school zal in samenspraak met deze ouder de functie van verkeersouder nog een tegen het licht houden.

Er is een vacature voor de functie secretaris binnen de STAM, helaas heeft zich nog niemand gemeld. De vacature zal binnenkort nogmaals in de aloweetjes worden geplaatst.

Als bestuur willen wij graag een oproep doen voor een ouder die de website van de STAM wil aanpakken. Judith Timmerman (schoolleider) geeft aan dat er voor de website van de school zich meer ouders hebben gemeld dan er nodig zijn. Wij informeren bij Astrid naar mogelijkheden om deze ouders te benaderen.

Rondvraag:

Sarah:  Het zou leuk zijn als de leerkrachten een terugkoppeling doen in de aloweetjes over de besteding van het budget, zodat wij als ouders ook weten waar het aan wordt besteed. Judith Timmerman (schoolleider) zal dit ook met het team bespreken.