Waarom ouderbijdrage?

Veel ouders vragen zich af wat  er allemaal betaald wordt van deze ouderbijdrage en vragen zich misschien af of de school dit niet allemaal kan betalen. De school heeft hiervoor geen middelen. De reden is dat het Ministerie van Onderwijs aan school alleen maar de kosten, die met het geven van de wettelijk voorgeschreven onderwijszaken te doen hebben, vergoedt. Schoolreisjes, viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, het eindfeest, nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek en overige sfeerbevorderende en voor de ontwikkeling van de kinderen zeer belangrijke zaken worden niet gesubsidieerd. Al deze activiteiten worden georganiseerd door ouders die zich vrijwillig inzetten, maar kosten wel geld.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de STAM. Mensen die hieraan deelnemen en mogen stemmen zijn de ouders van de leerlingen. De ouderbijdrage is € 60,- euro per kind per schooljaar, we proberen de bijdrage altijd zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen om deze zonder problemen te kunnen voldoen. Kinderen die na 1 januari instromen hoeven voor dat schooljaar nog geen ouderbijdrage te betalen.

Hoe betalen?

De STAM geeft er de voorkeur aan dat dit gebeurt met een automatische incasso. Bij de inschrijvingsformulieren van de school is een 20191020 Formulier ouderbijdrage STAM Aloysiusschool meegestuurd. Heeft u dit niet gedaan zal de STAM u op een later moment een machtigingsformulier geven.

De ouderbijdrage zelf overmaken kan natuurlijk ook. Dit kan op rekeningnummer NL61 INGB 0003988144 ten name van Oudervereniging STAM onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).  De STAM geeft daar geen voorkeur aan, omdat dat voor ons veel extra werk geeft en blijkt dat het overmaken makkelijk vergeten wordt.

Te hoog?

Is de bijdrage te hoog en levert het betalen problemen op, neem dan contact op met het bestuur. In overleg kunnen we dan bekijken wat er mogelijk is. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met Stichting Leergeld Amersfoort om een aanvraag te doen op het gebied van onderwijs voor onder andere de ouderbijdrage. Voor alle benodigde informatie hierover kan men terecht op de website van Stichting Leergeld Amersfoort.

Besteding ouderbijdrage

Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan het jaarlijkse schoolreisje. Daarnaast wordt de ouderbijdrage besteed aan:

De Algemene Ledenvergadering (de ouders) stelt vast waar de ouderbijdrage het komende jaar aan besteed moet worden.