Iedereen helpt mee aan een schoon leerklimaat  voor onze kinderen!

Iedereen wil een schone school voor de kinderen. Dit is een taak van de school, maar het budget van de school hiervoor is beperkt. Daarom helpen alle ouders mee. “Afkopen” is helaas niet mogelijk. We zorgen er met de oudervereniging voor dat de schoonmaak die we als ouders doen zo efficiënt mogelijk kan worden gedaan.

Hoe schoon willen we de school?

Waar veel kinderen zijn wordt het snel vies. Maar alle ouders willen graag een schone leeromgeving voor hun kinderen. Dit is niet alleen prettig, maar ook belangrijk voor de gezondheid van de kinderen. In een schone en gezonde omgeving kunnen kinderen zich het beste concentreren en dus het beste leren.

De beleving van schoon is voor iedereen anders. Wat voor de één vies is, is voor de ander acceptabel.

Wat verwachten we van de ouders?

We verwachten dat alle ouders helpen. De contactouders stellen een rooster op waarbij iedereen een week krijgt toebedeeld. In die week kan je zelf bepalen wanneer je (een uurtje) gaat schoonmaken, rekening houdend met de lestijden en de openingstijden van school. Bij de meeste ouders is er ergens in de week wel een moment te vinden waarop dit kan. Kinderen mogen gewoon mee of op school blijven.

Vanaf heden wordt een aantal keer per schooljaar een grote schoonmaakavond georganiseerd in de avonduren. Dan wordt de schoonmaak wat grondig aangepakt met een groep ouders. Het is de bedoeling dat je ook daar één of meerdere keren aanwezig bent. Een avondschoonmaak biedt ook ouders die overdag echt lastig zitten de kans om mee te doen. De avonden staan vermeld in de jaarkalender van de school.

Wat moet ik weten als ik ga schoonmaken?

Er is een schoonmaakkast voor de ouders in het kleutergedeelte. Deze is herkenbaar aan het A4-tje erop. Hierin staat een stofzuiger en wat schoonmaakmaterialen die ouders kunnen gebruiken, zoals emmers. Maar je kunt ook zelf je spullen meenemen.

Afbeelding schoonmaakkast Aloysius
Schoonmaakkast voor ouders

Zelf meenemen...

Voor schoonmaakavonden moet je zelf schoonmaakmateriaal meenemen i.v.m. de vele ouders.

Ook op woensdagochtenden kan tegenwoordig worden schoongemaakt bij de kleuters. De leerkrachten hoeven hier niet bij aanwezig te zijn.

Er is een lijst beschikbaar waarop per klas staat aangegeven wat er wanneer moet worden schoongemaakt per klas. Dat voorkomt dat we allemaal hetzelfde doen.  Kruis s.v.p. af wat is gebeurd.

Als je schoonmaakbeurt niet uitkomt in de aan jou toegewezen week, kun je ruilen met een andere ouder of kun je de week erna of ervoor natuurlijk ook je beurt doen. Als je hem per abuis bent vergeten ga je gewoon de week erna.

Is het niet een  taak van de school om voor een schone school te zorgen?

Inderdaad is de schoonmaak een taak voor de school. Helaas heeft de school een beperkt budget waarvan ook de salarissen moeten worden betaald en kosten van de materialen en de ontwikkeling van het onderwijs zelf  (etc). Het budget is gebaseerd op de norm van de KPOA.  Meer geld besteden aan schoonmaak gaat ten koste van het geld voor het onderwijs zelf.  Hulp van ouders is daarom noodzakelijk als we de school naar onze eigen normen “schoon” willen hebben.

Kunnen we de schoonmaak als ouders niet afkopen?

Er zijn ouders die het druk hebben, thuis de schoonmaak uitbesteden en ook graag hun schoonmaakbeurt op school willen “afkopen”.  Dit is nu helaas niet mogelijk.  Indien we de school echt schoner willen hebben zou er tenminste 30.000 euro per jaar extra nodig zijn als we dit zouden uitbesteden. Dit is ongeveer 100 euro per kind per jaar dat structureel door alle ouders betaald zou moeten worden. Ook is nog geen systeem beschikbaar binnen de machtigingen waarbinnen we de afkoop kunnen regelen. De STAM gaat er wel over nadenken of dit mogelijk is en zal ouders polsen over hun wensen. De Algemene Ledenvergadering zal hier vervolgens over kunnen meepraten/besluiten.

Wat gaan we doen op de korte termijn?

Met een kleine inzet van de ouders in uren per jaar is voorlopig ook een groot effect te bereiken. Ook de invoering van de schoonmaakavonden en het schoonmaakrooster zal een verbetering geven.

We hebben een ouder bereid gevonden de schoonmaak te helpen organiseren. Dit is Myrthe Merdinyan, moeder van Alek, Maas en Isa.