Het bestuur van de oudervereniging de Stam van de Aloysiusschool zoekt een nieuwe penningmeester met ingang van het schooljaar 2020/2021. Het zou fijn zijn als de nieuwe penningmeester nu al kan meedraaien.

Het bestuur is een enthousiast team van enkele ouders die zorgt voor betrokkenheid tussen ouders en school. Dit doet het bestuur samen met de activiteitencommissie, sportcommissie, biebcommissie, kascommissie, schoonmaak, etc.. Samen helpen ze school bij het organiseren van activiteiten die een educatieve en gezellige aanvulling geven op het onderwijs.

Wat doet een penningmeester? 

Als penningmeester draag je zorg voor:

  • het maken van de jaarlijkse begroting
  • het opmaken van de jaarrekening
  • het verzorgen en bijhouden van betalingsverkeer (denk bijvoorbeeld aan het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage) en
  • het afleggen van de financiële verantwoording aan de kascommissie.

Verder is je betrokkenheid bij onze school van belang en je inzet voor de oudervereniging als geheel. Deelneming in het bestuur doe je in principe voor een periode van drie jaar.

Wij zoeken jou!
Ben je goed met cijfers? Denk je graag mee over goede communicatie tussen school en ouders? Word je enthousiast van al die leuke activiteiten die de commissies organiseren?

Stuur dan een mail naar bestuur@stam-aloysius.nl. Ook voor aanvullende informatie en vragen kun je hier terecht.

oktober 2019