De ALV van 2022 zit er weer op. Dank voor de inbreng. Hieronder een kort bericht over de belangrijkste uitkomsten. Voor meer informatie zie de notulen, het financieel jaarverslag van afgelopen schooljaar en de begroting van komend jaar.

Op de ALV hebben we teruggekeken, gelachen, stevig gediscussieerd en goed afgesloten met een borrel. De notulen, het jaarverslag en de begroting staan op www.stam-aloysius.nl/. Belangrijke uitkomsten zijn:

 – We hebben besproken hoe we activiteiten zo kunnen organiseren dat de ouderbijdrage zo laag mogelijk blijft zodat iedereen het kan blijven betalen in deze dure tijden. Na 7 jaar is het echter onvermijdelijk om de ouderbijdrage iets te verhogen, met 4 euro, naar 60 euro per kind per jaar.

– de school betaalt voortaan de bibliotheek kosten, mede hierdoor hoeven we de ouderbijdrage met maar 4 euro te verhogen in plaats van 9 euro, wat oorspronkelijk het voorstel was.

– dit jaar is het 90 jarig bestaan van de school. We hebben vorig jaar en dit jaar een bedrag gereserveerd om dit samen op een mooie manier te gaan vieren.

– we gaan een ouderavond organiseren voor alle ouders, over digital awareness.

– de secretarisrol komt eind dit schooljaar vacant. Het bestuur vergadert 2 a 3 keer per jaar, inclusief voorbereiding en afstemming kost de secretarisrol ongeveer 4 tot 6 uur per kwartaal. Iets voor jou? Mail naar bestuurstam@gmail.com.

– de ouderbijdrage van 60 euro wordt automatisch afgeschreven. Daarnaast is er een mogelijkheid om een extra vrijwillige donatie te doen via onderstaande QR code. Hiermee hopen we iets meer lucht te krijgen in de begroting. Het geld van de Stam wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de leerlingen, die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Denk aan verbeteringen van de speelmogelijkheden op het schoolplein, verschillende feesten zoals sinterklaas, kerst, pasen, zomerfeest etc.